sp.
06

Konkurs translatorski – informacje

31 lipca zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń do konkursu translatorskiego. Uczestnicy mogli tłumaczyć teksty z trzech języków: niemieckiego (opowiadanie Clemensa Meyera), angielskiego (tekst Sary Hall) i francuskiego (proza Philippe’a Claudela). Łącznie przed upływem terminu otrzymaliśmy 324 zgłoszenia (wszystkie spełniały warunki formalne): 50 przekładów z języka francuskiego, 110 – z niemieckiego, 164 – z angielskiego. Zgłoszenia nadeszły nie tylko z Polski, ale i z Finlandii, Włoch, Francji, Holandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Australii, Stanów Zjednoczonych i Austrii.
Prace oceniać będzie jury w składzie: Dobromiła Jankowska – przewodnicząca, Agnieszka Pokojska – język angielski, Anna Wziątek – język niemiecki, Anna Karp – język francuski.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie nastąpi podczas Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania, w dniu 4 października 2013. Zwycięzcy zostaną wcześniej powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.