sp.
12

Piotr Czerski gościem 9. MFO


Piotr Czerski
Photo: Tadeusz Dąbrowski

Piotr Czerski (ur. 1981), absolwent informatyki, studiował także filozofię. Debiutował w 1999 roku na łamach „Toposu”. Publikował m.in. w „Tygodniku Powszechnym”, „FA-Arcie”, „Ha!arcie”, „Lampie”, „Иностранная литература” (Rosja), „Jahrbuch Polen” (Niemcy), „Quorum” (Słowenia). Autor książek „pospieszne, osobowe” (Korporacja Ha!art, 2002; nagroda Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki) i „Ojciec odchodzi” (Korporacja Ha!art, 2006). Stypendysta programu Homines Urbani (2005). Finalista nagrody Grand Press w kategorii reportaż prasowy („Outland”, 2007). Autor głośnego tekstu „My, dzieci sieci”, opublikowanego w „Dzienniku Bałtyckim”, przedrukowanego następnie m.in. przez „Politykę”, „Die Zeit” (Niemcy), „The Atlantic” (USA) i „Internazionale” (Włochy), a przetłumaczonego także na francuski, hiszpański, szwedzki, estoński, bułgarski, czeski, chiński, turecki, serbski, macedoński, rosyjski i niderlandzki.

Piotr Czerski (b. 1981), IT graduate, former student of philosophy. Debuted in “Topos” in 1999; since then he has published in “Tygodnik Powszechny”, “FA-Art”, “Ha!art”, “Lampa”, „Иностранная литература” (Russia), „Jahrbuch Polen” (Germany), „Quorum” (Slovenia). Author of “slow, express” (Ha!art, 2003) and “The Father is Leaving” (Ha!art, 2006). Member of the fellowship programme Homines Urbani (2005). Shortlisted for the 2007 Grand Press award for “Outland” (press coverage). Czerski also wrote a famous article “We, the web kids” first published in “Dziennik Bałtycki”, later printed in “Die Zeit” (Germany), “The Atlantic” (USA) and “Internazionale” (Italy), translated also to French, Spanish, Swedish, Estonian, Bulgarian, Czech, Chinese, Turkish, Serbian, Macedonian, Russian and Dutch.