sp.
06

Janusz Rudnicki – gość 9. MFO

Janusz Rudnicki (ur. 1956). W 1983 wyjechał do Hamburga, studiował tam slawistykę i germanistykę. Współpracuje z „Gazetą Wyborczą”, „Twórczością” i „Machiną”. Opublikował tomy prozy „Można żyć” (1992), „Cholerny świat” (1994), „Tam i z powrotem po tęczy” (1997), „Męka kartoflana” (2000, 2011). W 2004 roku w Wydawnictwie W.A.B. ukazał się „Mój Wehrmacht”, w 2007 – „Chodźcie, idziemy”, nominowane do nagrody NIKE i Europejskiej Nagrody Literackiej. Tom „Śmierć czeskiego psa” (2009) znalazł się w finale nagrody NIKE, był także nominowany do nagrody GDYNIA, „Gwarancji Kultury” TVP Kultura i Literackiej Nagrody Europy Środkowej ANGELUS. Jego opowiadanie „Cierpienia głupiego Augusta” ukazało się w angielskim przekładzie w tomie „Best European Fiction 2012”. W maju 2013r. ukazał się najnowszy zbiór autora „Trzy razy tak”. Od 2008 roku związany z Międzynarodowym Festiwalem Opowiadania, we Wrocławiu prowadził m.in. warsztaty kreatywnego pisania.

Janusz Rudnicki (b. 1956). In 1983 he emigrated to Hamburg, Germany, where he studied Slavic and Germanic languages and literature. He’s a regular contributor to „Gazeta Wyborcza”, „Twórczość” and „Machina”. Rudnicki has published „It’s a Living” (1992, awarded for the best debut), „Damned World” (1994), „There and Back on the Rainbow” (1997), „Potato Pangs” (2000 and 2011). In 2004 W.A.B. Press published „My Wehrmacht”, in 2007 – „Come On, We’re Going” (nominated for the NIKE Prize and the European Prize for Literature). „Death of the Czech Dog”, published in 2009, was shortlisted for the NIKE, GDYNIA and ANGELUS Prizes). Since 2008 Rudnicki has been a contributor to the International Short Story Festival, also as a creative writing tutor. His story „The Sorrows of Idiot Augustus” was published in the collection „Best European Fiction 2012”. Rudnicki’s most recent collection of stories “Three Times Yes” was published in May 2013.