maj
26

„Transgresje” w Lillehammer / „Transgressions” in Lillehammer

Marek Bieńczyk, Inga Iwasiów

Drugie spotkanie w ramach projektu „Transgresje – międzynarodowa wymiana narracji” odbyło się 21 maja w Lillehammer (Norwegia), w ramach największego skandynawskiego festiwalu literackiego Norsk Litteraturfestival. Poprowadzili je znani norwescy krytycy literaccy Eirik Ingebrigtsen i Janneken Øverland. W Kulturhuset Banken premierowe teksty, które powstały specjalnie dla „Transgresji”, czytali polscy i norwescy autorzy. Marek Bieńczyk prezentował opowiadanie pt. „Albatros”, Inga Iwasiów czytała „Resztki”, Mikkel Bugge – „Wraki”, a Laila Stien– „W drodze”. Teksty polskie na norweski przełożyła Aldona Szczepańska, a norweskie opowiadania na polski – Maria Gołębiewska-Bijak. Kolejne wydarzenia „Transgresji”, z udziałem wszystkich zaangażowanych autorów z czterech krajów, odbędą się w październiku we Wrocławiu, w ramach 10. Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania.

Second meeting of the project „Transgressions – international narratives exchange” took place on May 21 in Lillehammer (Norway). It was a part of the programme within the biggest Scandinavian literary festival – Norsk Litteraturfestival. The meeting was hosted by two renowned Norwegian critics – Eirik Ingebrigtsen and Janneken Øverland and held in Kulturhuset Banken. Polish and Norwegian authors read new texts, written especially for the Transgressions project. Marek Bieńczyk – a short story “Albatross”, Inga Iwasiów – “Leftovers”, Mikkel Bugge – “Wreckages”, Laila Stien – “On the road”. Polish stories were translated into Norwegian by Aldona Szczepanska, Norwegian into Polish – by Maria Gołębiewska-Bijak. The following events in the Transgressions project, with the participation of all authors from four countries, will be organized in October within the 10th International Short Story Festival.

Foto copyright: Błażej Wiśniowski dla Towarzystwa Aktywnej Komunikacji

Projekt realizowany jest w ramach programu “Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 pochodzących z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu oraz ze środków krajowych.