prn.
08

Inga Iwasiów: Czytelnik zmaterializowany


Inga Iwasiów, fot. Błażej Wiśniowski

Kolejne serdeczne słowa płyną do nas od Ingi Iwasiów:

Pewna bibliotekarka na propozycję przyjęcia księgozbioru miejscowego bibliofila powiedziała: książek nie potrzebuję, niech mi pan przyprowadzi czytelników. Festiwal Opowiadania przynosi książki, ale przede wszystkim materializuje pojęcie czytelniczki/czytelnika, którzy są też gotowi słuchać, oglądać, dyskutować i po prostu być przez parę dni blisko literatury. Dobrze wymyślona, perfekcyjnie zorganizowana, nowoczesna impreza literacka, prawdziwa promocja czytelnictwa, by odnieść się do języka ministerialnych grantów, w tym przypadku bardzo trafnego.

Dziękujemy!