paź
01

Prezentacje I: czwartek, 2 października

Pierwsze prezentacje 10. MFO odbędą się w czwartek 4 października o godz. 18:00 w Kinie Nowe Horyzonty. Wśród gości m.in. Grażyna Plebanek, Andrzej Sosnowski, Piotr Paziński.

Grażyna Plebanek – pisarka, autorka powieści „Nielegalne związki”, „Dziewczyny z Portofino”, „Pudełko ze szpilkami”, „Przystupa”, „Córki Rozbójniczki” i najnowszej „Bokserki”. Pracowała jako dziennikarka dla Agencji Reutera i „Gazety Wyborczej”, publikuje m.in. w „Wysokich Obcasach Extra”, „Lampie”, „Newsweeku” czy „Elle”. Od 2005 roku mieszka w Brukseli.

Grażyna Plebanek is a highly acclaimed Polish author whose novel “Illegal Liaisons” was published in the UK in 2012 ad in the US in 2013. She worked as a journalist for Reuters News Agency and for”Gazeta Wyborcza”. She now publishes articles in “Newsweek”, ”Elle”. Plebanek’s most recent novel “Bokserka” was published in 2014. She lives in Brussels.

Piotr Paziński – redaktor naczelny „Midrasza” i współtwórca Dni Książki Żydowskiej, członek redakcji wydawnictwa Austeria. Pisze, tłumaczy, zajmuje się filozofią judaizmu i tematem żydowskim w literaturze. Ogłosił dwa tomy własnej prozy: „Pensjonat” (za tę książkę otrzymał Europejską Nagrodę Literacką) i „Ptasie ulice”. Bywa fotografem oraz redaktorem i składaczem książek własnych i cudzych.

Piotr Paziński is a Polish journalist, essayist, literary critic and translator; author of a monograph on James Joyce’s “Ulysses” and of the novel “Boarding House” (European Literary Prize in 2012). His second novel “Bird Streets” was published in 2013. Editor-in-chief of “Midrasz”, a monthly journal on Polish-Jewish cultural issues. Member of the editorial team of the Austeria Publishing House, co-founder of the Jewish Book Days.

Andrzej Sosnowski – anglista, tłumacz i prozaik. Opublikował zbiory poetyckie, m.in. „Sezon na Helu”, „Po tęczy”, „Sylwetki i cienie” oraz prozatorskie „Nouvelles impressions d’Amerique” i „Konwój. Opera”. Przekładał utwory Johna Ashbery’ego, Johna Cage’a, Paula de Mana i Ezry Pounda. Redaktor „Literatury na świecie”. Laureat wielu nagród, m.in. Nagrody Kościelskich, Nagrody Odry za całokształt twórczości, dwukrotnie otrzymał Nagrodę Fundacji Kultury, dwukrotnie nominowany do Nike.

Andrzej Sosnowski is a poet, prose writer and essayist. Member of the editorial staff of “Literatura na Świecie”, author of poetry collections, including “Life in Korea”, “A Season on the Hel Peninsula”, and of prose books – “Nouvelles impressions d’Amerique”, “Konwój. Opera”. Sosnowski has translated works by John Ashbery, John Cage, Paul de Man and Ezra Pound. He has been awarded with numerous literary prizes – Koscielscy Prize, Odra Award, Gdynia Award, nominated twice for the Nike Literary Award.

Philip Ó Ceallaigh – opublikował dotychczas niemal czterdzieści opowiadań, wiele z nich w zbiorach „Notes from a Turkish Whorehouse” i „The Pleasant Light of Day”. Oba nominowano do Frank O’Connor Short Story Prize. Prozę autora tłumaczono na dziesięć języków, adaptowano na filmy, a kilkanaście tekstów znalazło się w międzynarodowych antologiach, np. „The Granta Book of the Irish Short Story”. Laureat m.in. Rooney Prize for Irish Literature. Eseista, krytyk literacki, dziennikarz, tłumacz i redaktor, choć pochodzi z Irlandii, mieszkał w wielu innych krajach, w tym w Hiszpanii, Rosji, USA, Egipcie i Indiach. Obecnie zaś – w Bukareszcie.

Philip Ó Ceallaigh has published almost forty stories, many of them in the collections “Notes from a Turkish Whorehouse” and “The Pleasant Light of Day”. Both were shortlisted for the Frank O’Connor Short Story Prize. His fiction has been translated into ten languages, adapted for films and anthologized internationally, including in “The Granta Book of the Irish Short Story”. He has won a number of honours, including The Rooney Prize for Irish Literature. He is also an essayist, critic, journalist, translator and editor (“Sharp Sticks, Driven Nails”). Originally from Ireland, he has travelled widely and lived in many countries, including Spain, Russia, the US, Egypt and India. He now lives in Bucharest.

Christine Glinski-Kaufmann  – od 1980 roku doktor prawa na Uniwersytecie w Innsbrucku. Do roku 2008 pracowała jako prawnik specjalizujący się w prawie ubezpieczeń społecznych. W latach 2007–2010 studiowała dziennikarstwo we Freien Journalistenschule (FJS) w Berlinie. Od 2009 do 2013 uczęszczała na kursy kreatywnego pisania w hamburskiej Schule des Schreibens, którą ukończyła z wyróżnieniem za jedno ze swoich opowiadań. Publikuje między innymi w wydawanej co roku przez Literaturhaus w Liechtensteinie „Jahrbuch”.

Christine Glinski-Kaufmann in 1980 got her doctoral degree in law from the University of Innsbruck. Between 2007 and 2010 she studied journalism at the Free School of Journalism (FJS) Berlin and completed her studies with a degree in Journalism. From 2009 to 2013 Christine took courses in creative writing at the School of Writing in Hamburg, which she finished with a certificate and an award for one of her short stories. She has published several short stories and poems, e.g. in the “Yearbook” of the Literaturhaus Liechtenstein.

Mikkel Bugge – pochodzi z Vesterålen na północy Norwegii, ale mieszka w Oslo. Zadebiutował zbiorem opowiadań „Yttersider”(2007). Chwalony przez krytykę za szybkie tempo prowadzenia narracji, inteligentne i pomysłowe opowiadania. Powieść Buggego „Schodząc pod ziemię” została entuzjastycznie przyjęta, podobnie jak najnowsza – „Tauet” („Lina”). W recenzjach podkreśla się energię i „dziwaczność” prozy, chęć autora do eksperymentowania i zaskakiwania czytelnika.

Mikkel Bugge is from Vesterålen in the north of Norway, but lives in Oslo. Writer renowned for smart, fast-paced and endlessly inventive storytelling. His novel “Going Underground”, earned rave opinions, as well as the most recent book of short stories “The Rope”, which have received numerous enthusiastic reviews, many of them emphasizing Bugge’s energy, bizarreness, and will to experiment and surprise.

Kristín Eiríksdóttir – prozaiczka i poetka. Pierwszy tomik poezji autorki „Mięsne miasto” ukazał się w 2004 r. W 2008 pojawił się zbiór „Inny rodzaj błogości”. Dwa lata później Eiríksdóttir wydała opowiadania „Doris umiera”, a w 2012 – debiutancką powieść „Hvítfeld – historia rodzinna”. Utwory Eiríksdóttir tłumaczono na duński, niemiecki i angielski.

Kristín Eiríksdóttir – poet and prose writer. Her first collection of poetry “Meat Town” came out in 2004. The following two were“Skin Coloured Wasteland” and “A Different Kind of Bliss”. Her short story collection“Doris Dies” came out in 2010, and in the autumn of 2012 Kristín‘s first novel, „Hvítfeld – A Family Story” was published. Her stories and poems have been translated into Danish, German and English.