paź
03

Prezentacje II: piątek, 3 października

Drugi dzień prezentacji MFO i czytania ośmiu pisarzy. W piątek 3 października o godz. 18:00 usłyszymy m.in. Han Kang, Ibana Zalduę, Krzysztofa Vargę i Janusza Rudnickiego. Wstęp wolny.

Han Kang – koreańska prozaiczka i poetka. Jej pierwszy zbiór opowiadań „Yeosu” ukazał się w 1995, a kolejny, „Owoce mojej kobiety”, w 2000 roku. Jest autorką m.in. powieści „Czarny jeleń”, „Twoja zimna dłoń” i „Lekcje greckiego”. W 2007 roku w Korei Płd. opublikowano „Wegetariankę”, która ukazała się w Polsce na początku 2014 r. w przekładzie Justyny Najbar-Miller i Choi Jeong In. Pisarka otrzymała 25. Koreańską Nagrodę za Powieść za „Baby Buddha”, a także Yi Sang Literary Award za „Mongolian Spot”. Han Kang uczy kreatywnego pisania w Seulskim Instytucie Sztuk.

Han Kang published her first short story collection entitled “Yeosu”  in 1995 and the next one – “Fruits of My Woman” in 2000. She is the author of novels “Black Deer”, “Thy Cold Hand” and “Greek Class”. She won the 25th Korean Novel Award with her novella, “Baby Buddha” in 1999, and the 2005 Yi Sang Literary Award with “Mongolian Spot”.  “Baby Buddha” and controversial “Vegetarian” have been made into films. Han currently teaches creative writing at the Seoul Institute of the Arts while writing stories and novels.

Iban Zaldua – wykłada historię gospodarczą na Uniwersytecie Kraju Basków. Dotychczas opublikował dwie powieści i siedem zbiorów opowiadań, w tym „Kłamstwa, kłamstwa, kłamstwa”, „Zdrady”, „Cienie”, „Przyszłość” i „Biodyskografie”. Jest również autorem esejów krytycznoliterackich i artykułów prasowych (dla „El País”, „Berria”) zebranych w dwóch książkach. W 2013 został laureatem prestiżowej Nagrody Euskadi.

Iban Zaldua teaches Economic history at the University of the Basque Country. He has published two novels and seven collections of short stories, such as “Lies, Lies, Lies”, “Betrayals”, “Shadows”, “The Future” and “Biodiscographies”. He has also published critical essays and opinion articles in well-known magazines and newspapers (“El País”, “Berria”), which are collected in two books. In 2013 he won the Euskadi Prize.

Marek Bieńczyk – prozaik, eseista, tłumacz m.in. książek Milana Kundery, Rolanda Barthesa i Emila Ciorana. Opublikował powieści „Terminal” i wielokrotnie nagradzane „Tworki”, a także zbiory esejów, m.in. „Melancholia. O tych co nigdy nie odnajdą straty”, „Oczy Dürera. O melancholii romantycznej”, „Przezroczystość” i nagrodzoną NIKE „Książkę twarzy” (2011). Bieńczyk jest także autorem książek dla dzieci, m.in. „Księcia w cukierni”. Jego utwory tłumaczono na angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i bułgarski.

Marek Bieńczyk – author of fiction and essays, historian of literature, translator from French. Author of two novels: “Terminal” and award-winning “Tworki”, he also published collections of essays: “Melancholy – on Those Who Never Recover What They’ve Lost”, “Dürer’s Eyes – On Romantic Melancholy”, “Transparency” (English edition 2012). For “Face Book” (2011) Bieńczyk received the NIKE award. His works have been translated into English, French, Spanish, German, Russian and Bulgarian.

Janusz Rudnicki – opublikował m.in. „Można żyć”, „Cholerny świat”, „Męka kartoflana”, „Mój Wehrmacht” i „Chodźcie, idziemy” (nominowane do Europejskiej Nagrody Literackiej). „Śmierć czeskiego psa” znalazła się w finale nagrody Nike. Opowiadanie „Cierpienia głupiego Augusta” ukazało się w „Best European Fiction 2012”. Tegoroczny laureat Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. Samuela Bogumiła Lindego. W październiku 2014r. ukaże się najnowszy zbiór „Życiorysta”.

Janusz Rudnicki is one of the most popular Polish writers; he published “It’s a Living”, “Damned World”,“Potato Pangs”, “My Wehrmacht”, “Come On, We’re Going” (nominated for the NIKE Prize and the European Prize for Literature). His “Death of the Czech Dog” was shortlisted for the Nike, Gdynia and Angelus Prizes. His story “The Sorrows of Idiot Augustus” was published in “Best European Fiction 2012”. This year’s laureate of the Samuel Bogumił Linde literary award.

Wioletta Grzegorzewska  – w roku 2006 wyemigrowała do Anglii i zamieszkała na wyspie Wight. W tym czasie ukazały się w Polsce, Kandzie i Londynie jej najważniejsze książki poetyckie – „Orinoko”, „Inne obroty”, polsko-angielski wybór poezji „Pamięć Smieny”/”Smena’s memory”, a także zbiór zapisków z emigracji „Notatnik z wyspy”. Swoje dzieciństwo i dorastanie w komunistycznym kraju opisała w książce „Guguły”. Jesienią bieżącego roku ukaże się w Wielkiej Brytanii jej tom poetycki „Wzory skończoności i teorie przypadku”.

Wioletta Grzegorzewska – since her first publications back in the 1990s, she has remained active on the Polish literary scene, even after she moved to the Isle of Wight at the beginning of the new millennium. She has published several volumes of verse, in Poland, Canada and the UK. These include “Wyobraźnia kontrolowana”, “Parantele”, “Orinoko”, “Inne obroty”, the bilingual “Pamięć Smieny/Smena’s Memory”, the collection of short prose forms “Notatnik z wyspy” and debut novel “Guguły”.

Krzysztof Varga – prozaik, felietonista „Gazety Wyborczej”; autor między innymi powieści „Chłopaki nie płaczą”, „Tequila”, „Nagrobek z lastryko” (nominacja do Nike) oraz „Aleja Niepodległości” i „Trociny”, a także zbioru prozy „Bildungsroman” i tomu „45 pomysłów na powieść” (wznowione 2014). W 2014 r. ukazały się również eseje „Czardasz z mangalicą”.

Krzysztof Varga is a writer, literary critic and a columnist for Gazeta Wyborcza. Author of novels “Boys Don’t Cry”, “Tequila”, “Mortality”, “Terazzo tombstone” and of the non-fiction titles “Turul Goulash”, “45 Ideas for a Novel” and “Csárdás With Mangalitza” (2014). His works have been translated to 10 languages.

Halldór Armand Ásgeirsson

Halldór Armand Ásgeirsson – nazywany jest nowym głosem literatury islandzkiej. Jego debiutancka książka „Vince Vaughn w niebie”, wydana w 2013 składa się z dwóch rozbudowanych opowiadań. Podejmują temat walki bohaterów ze współczesnym społeczeństwie opartym na mediach. Młody prozaik jest również autorem dramatów i kompozytorem, obecnie pracuje nad powieścią. Swoim debiutem zwrócił w 2013 roku uwagę krytyków i otrzymał z Icelandic Literature Center Grant dla Nowych Głosów. Absolwent prawa; mieszka w Londynie i w Reykjaviku.

Halldór Armand Ásgeirsson is a new voice in Icelandic literature. His first book of fiction, “Vince Vaughn in the Sky” was published in 2013. The book contains two novellas or long short stories, both dealing with the characters‘ struggle with our modern media based society. Previously, Halldór Armand has written both plays and music and now he’s working on his second book, a novel. He was awarded with the New Voices Grant from the Icelandic Literature Center in 2013 and received much attention for his debut work. He divides his time between London and Reykjavík.

Stefan Sprenger – nauczyciel, pisarz i artysta, pracuje w Liechtensteinie i w St. Gallen. Wśród jego publikacji znajdują się zbiory prozy, m.in.„Dr Hans und sini Bank“ oraz „Katzengold. Zwei Aufsätze zum Wandel im Fürstentum Liechtenstein“. Opowiadania i wiersze autora publikowano w kilkunastu czasopismach i antologiach, np. w „Best European Fiction 2011“.

Stefan Sprenger works as a teacher, author and artist in Liechtenstein and St .Gallen. Amongst his publications are several volumes of prose, e.g.“Dr Hans und sini Bank“ and “Katzengold. Zwei Aufsätze zum Wandel im Fürstentum Liechtenstein. His short prose and poems have been published in various magazines and anthologies, e.g. in “Best European Fiction 2011”.