lut
25

Pokonkursowo – Ryszard Lenc

Zapraszamy na spotkania autorskie prozaika Ryszarda Lenca, wyróżnionego w konkursie na najlepsze opowiadanie 5. edycji Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania. Ryszard Lenc opublikował dotychczas dwie książki, zbiory opowiadań – 'Ja, Wittgenstein’ i 'Chimera’. Opowiadania (cykle: 'Daimonia’, 'Piękny świat’, 'Poeci, poeci’) publikowane były w latach 2005-2014 w czasopismach literackich i na portalach.Najnowsza książka autora „Chimera” dostępna jest już w księgarniach i w sieci. Na pierwsze spotkanie zapraszamy do księgarni Tajne Komplety we Wrocławiu 5 marca o godzinie 18.00!
Autor o książce: „Książkę skomponowałem z opowiadań zebranych w trzech cyklach: Daimonia, Piękny świat oraz Poeci, poeci, pisanych w latach 2007-2013. Niektóre teksty były publikowane w magazynach literackich i pismach kulturalno-społecznych. Daimonia to cykl opowieści o bogach, demonach i ludziach. Jakiś daimonion siedzi bowiem we mnie mocno i to zapewne on odpowiedzialny jest za moje przywary i skłonność do złych lub dobrych uczynków. Piękny świat to zamierzenie literackiego komentowania tego wcale nie najpiękniejszego ze światów. Wreszcie Poeci, poeci inspirowani są poezją. Sprzed wieków, sprzed lat i współczesną. Co łączy te teksty? Złudne może przekonanie, że Coś mozolnie wędruje przez miejsca i lata i coś nam próbuje przekazać”.

Więcej na www.ryszard-lenc.pl