mj.
31

Jurorzy konkursu na opowiadanie 2015


Inga Iwasiów
Fot. Błażej Wiśniowski

Inga Iwasiów – krytyczka literacka, prozaiczka, historyczka i teoretyczka literatury, poetka, od 2007 profesura tytularna. Od 1999 do 2012 roku redaktorka naczelna Szczecińskiego Dwumiesięcznika Kulturalnego „Pogranicza”. Jurorka Nagrody Literackiej „Nike” (2009-2013) oraz Nagrody Literackiej dla Autorki „Gryfia”. Prezeska Polskiego Towarzystwa Autobiograficznego. Autorka między innymi: „Gender dla średnio zaawansowanych. Wykłady szczecińskie”; opowiadań „Smaki i dotyki” oraz powieści „Bambino”, „Ku słońcu”, „Na krótko”, „W powietrzu”. W trakcie 12. MFO poprowadzi warsztaty kreatywnego pisania.

 
 
 
 
 


Anna Marchewka
Fot. Zuzanna Łazarewicz

Anna Marchewka – literaturoznawczyni, krytyczka literacka. Publikowała m.in. w „Lampie”, „Zadrze”, „Tygodniku Powszechnym”, „Chimerze”, „Znaku”. Współprowadziła programy literackie w TVP Kultura i Radiu Kraków. Współpracuje z Katedrą Krytyki Współczesnej UJ i Centrum Studiów Humanistycznych UJ. Autorka książki „Ślady nieobecności. Poszukiwanie Ireny Szelburg” (2014).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Dariusz Sośnicki
Fot. Maciej Kaczyński

Dariusz Sośnicki – poeta, redaktor, okazjonalny eseista i tłumacz.Opublikował kilka własnych książek poetyckich i tłumaczenie poematu W.H. Audena „W podziękowaniu za siedlisko” (2013). Jego wiersze i szkice o literaturze ukazywały się w wielu pismach i antologiach, także w przekładzie na języki obce. Redagował artzin „Już jest jutro” (1990–1994) i dwutygodnik literacki „Nowy Nurt” (1994–1996), prowadził dział polskiej prozy w Wydawnictwie W.A.B. (2005–2013). Najnowszą książką Sośnickiego jest tom poetycki Spóźniony owoc radiofonizacji (2014). W trakcie 12. MFO poprowadzi warsztaty kreatywnego pisania, jest również redaktorem tegorocznej festiwalowej antologii konkursowej.