czrw.
02

Jurorzy konkursu na przekład 2015


Marta Eloy Cichocka
Fot.Przemek Krzakiewicz

Marta Eloy Cichocka (język hiszpański) – poetka i fotografka, tłumaczka literatury pięknej, doktor iberystyki, promotorka kultury. Urodzona w Krakowie, deportowana z Kuby, doktoryzowana we Francji, stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Opublikowała „Wejście ewakuacyjne” i „Lego dla ego”, zbiory wierszy i fotografii. Tłumaczona na francuski, rosyjski i hiszpański, tłumaczy z francuskiego i hiszpańskiego. Jest autorką m.in. nowego tłumaczenia „Fedry” Racine’a w reżyserii Michała Zadary, nowego przekładu i adaptacji dramatu „Życie to sen” Calderona w reżyserii Wojtka Klemma, a także wyboru i przekładu „Poezji pionowej” Roberto Juarroza. Pomysłodawczyni i koordynatorka projektu „Literatura to ludzie, kultura to komunikacja” pod auspicjami Santander Universidades oraz cyklu dwujęzycznych spotkań poetyckich „REPUBLICA POETICA”.


Justyna Czechowska
Fot. Marta Fedorova

Justyna Czechowska (język szwedzki) – literaturoznawczyni, animatorka kultury, tłumaczka ze szwedzkiego i norweskiego, autorka artykułów, antologii i wywiadów. Współzałożycielka Fundacji na rzecz Badań Literackich i Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Pracowała między innymi jako nauczycielka kreatywnego pisania i agentka literacka. Swoje przekłady publikowała w czasopismach w Polsce i w Skandynawii. Przełożona przez nią książka Kristin Berget „Der ganze Weg” była nominowana w drugiej edycji konkursu Europejski Poeta Wolności. Wraz z Piotrem Kieżunem prowadzi debaty na Poddaszu Kultury Liberalnej zatytułowane „Piątek: literatura!”. W 2015 r. współtworzyła program festiwalu Odnalezione w tłumaczeniu. W trakcie tegorocznego MFO poprowadzi spotkanie z Idą Linde.

 


Maciej Świerkocki
Fot. Anna Świerkocka

Maciej Świerkocki (język angielski) – tłumacz literatury anglojęzycznej, scenarzysta, pisarz i krytyk. Ukończył anglistykę (dyplom 1985) i filozofię (absolutorium 1988) na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 1987 – 2011 pracownik naukowy UŁ w Instytucie Kultury Współczesnej (kulturoznawstwo). Doktorat w 1995 r. Odznaczony Złotym Medalem UŁ w 2010 r. Współpracownik wielu pism, m.in. „Literatury na Świecie”, „Playboya”, „Odry”, „ExLibrisu”, „Filmu” i „Filmu na świecie”. Publikował także w zagranicznych pismach „Tampa Review” (USA) i „The Yellow Nib” (Irlandia Północna). Nominowany do „Orła”- Polskiej Nagrody Filmowej 2003 za scenariusz filmu fabularnego Tam i z powrotem (wspólnie z Anną Świerkocką) w reż. Wojciecha Wójcika. Autor kilku powieści, m.in. „Lizabójca”, czyli zabawy barbarzyńców oraz powieści graficznej „Naród zatracenia” (wspólnie z Mariuszem Sołtysikiem). Od 2010 r. przewodniczący jury Ogólnopolskiego Anglojęzycznego Konkursu Translatorskiego im. Zbigniewa Batki, organizowanego w ramach festiwalu „Puls Literatury”. Pierwszy Polak zasiadający w jury prestiżowego międzynarodowego konkursu literackiego Dublin IMPAC International Literary Award 2014. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Polskiej Akademii Filmowej, członek honorowy Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. W 2014 r. odznaczony Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.


Bohdan Zadura
Fot. Krzysztof Dubiel dla Instytutu Książki

Bohdan Zadura (język ukraiński) – poeta, prozaik, tłumacz i krytyk literacki. W 1969 roku ukończył filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1979 roku członek redakcji kwartalnika “Akcent”, od jesieni 2004 roku redaktor naczelny “Twórczości”, od lat 70. stały współpracownik “Literatury na Świecie”. Otrzymał liczne nagrody literackie, m.in. im. Stanisława Piętaka (1994), im. Józefa Czechowicza (2010), Wrocławską Nagrodę Poetycką Silesius w kategorii książka roku (2011). Jako poeta debiutował w 1962 roku na łamach dwutygodnika “Kamena”; uprawia też prozę (wydał dwa zbiory opowiadań i trzy powieści) i krytykę literacką oraz zajmuje się przekładami z języka angielskiego, rosyjskiego, ukraińskiego (m.in. książki Jurija Andruchowycza, Andrija Bondara, Wasyla Machno, Serhija Żadana i Andrija Lubki) i węgierskiego. Ostatnio w Biurze Literackim opublikował tom „Kropka nad i” (2014).