sie
19

Filip Springer gościem 11. MFO


Filip Springer
Foto: archiwum Autora

Ponieważ sam autor zdradził już nasze wcześniej tajemne plany, z przyjemnością potwierdzamy, że 1 października w ramach 11. Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania wystąpi Filip Springer, promujący swoją nową książkę „13 pięter” (Wyd. Czarne).

Filip Springer (ur.1982) – reporter i fotograf, ukończył archeologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Publikuje w prasie ogólnopolskiej, regularnie współpracuje z Tygodnikiem Polityka. Jego książka reporterska „Miedzianka. Historia znikania” (Czarne 2011) znalazła się w finale Nagrody Literackiej Nike, finale Nagrody Literackiej Gdynia i finale Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego. Była także nominowana do Nagrody za Książkę Historyczną Roku, Środkowoeuropejskiej Nagrody Literackiej Angelus i Nagrody Polskiego Towarzystwa Wydawców Prasy. W 2012 roku ukazała się jego druga książka „Źle Urodzone. Reportaże o architekturze PRL-u” (wyd. Karakter 2012). Wykładał na Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, obecnie współpracuje z Instytutem Reportażu w Warszawie. Był stypendystą Marszałka Województwa Wielkopolskiego (2010), Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2010), Narodowego Centrum Kultury (2012). Mieszka i pracuje w Warszawie. Jest autorem książek „Zaczyn. O Zofii i Oskarze Hansenach” (Karakter 2011), „Wanna z kolumnadą. Reportaże o polskiej przestrzeni” (Czarne 2013) i „13 pięter” (Czarne 2015)

Filip Springer (b. 1982) is a photojournalist and reportage writer, based in Warsaw, Poland. He has published four collections of reportage on socialist-era architecture and the Polish landscape, and on the accomplishments of the renowned team Zofia and Oskar Hansen: “Miedzianka. Historia znikania” („Miedzianka: A History of Disappearance”); „Źle urodzone. Reportaże o architekturze PRL-u” („Ill-Born. A Reportage on the Architecture of the PRL”); “Zaczyn. O Zofii i Oskarze Hansenach”, (“Blueprints. On Zofia and Oskar Hansen”); and, most recently, “Wanna z kolumnadą. Reportaże o polskiej przestrzeni / A Bathtub with a Colonnade. Reports on the Space that Is Poland” (Czarne, 2013). Springer’s photographic works have been exhibited widely throughout Poland, and he is a regular contributor to the leading Polish weekly Polityka. His book of reportage, Miedzianka. The History of a Disappearance (pub. Czarne 2011), was short-listed for both of Poland’s leading literary awards, the Nike Literary Prize and the Gdynia Literary Prize, as well as for the Ryszard Kapuscinski Prize, the Historical Book of the Year Award, the Angelus Central-European Literary Award and the Polish Press Union Award. Springer currently works with the Reportage Institute in Warsaw.