sp.
09

Obiecaj – panel o obietnicach

Drugim panelem tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania jest prowadzona przez Agnieszkę Wolny-Hamkało rozmowa o obietnicach z udziałem Jacka Hugo-Badera, Marty Masady, Adriany Prodeus i Iwo Zmyślonego.

1.10.2015 (czwartek), godz. 16:00
DYSKUSJA: Obiecaj – interdyscyplinarny panel o obietnicach
Galeria Dizajn BWA Wrocław, ul. Świdnicka 2-4

Są słowa, które obchodzą nas bardziej niż inne. Na przykład te, które budzą szacunek, namiętność lub przerażenie ponieważ są Śmiercią, Losem, Chorobą, Prawdą, Ojczyzną, Seksem. Istnieją też takie, które wzbudzają emocje, bo mówi się je inaczej: na przykład z prośbą w głosie, szeptem. Bo mają w sobie nadzieję, albo chociaż marzenie. Bo są wstydliwe i podległe. Albo ponieważ czasem przychodzi po nich rozczarowanie. Takim słowem jest „obiecaj”. To emocjonujące słowo. Intymne i kameralne. Jest w nim i czułość i lęk. Książka także jest obietnicą. Sztuka jest obietnicą. Plakat filmowy także jest obietnicą. Goście:
Marta Masada – tytuł książki to obietnica
Iwo Zmyślony – niespełnione obietnice sztuki
Jacek Hugo-Bader – podróż jako obietnica (nowego życia)
Ada Prodeus – kino a obietnica
Prowadzenie: Agnieszka Wolny-Hamkało

1.10.2015 (Thursday), 4pm
DISCUSSION: Promise – interdisciplinary conversation on promises
Galeria Dizajn BWA Wrocław, Świdnicka St 2-4

There are words which matter more than others. For example, those which inspire respect, desire or terror, because they are Death, Fate, Sickness, Truth, Homeland, Sex. There are others, those which arouse emotions, because we pronounce them differently: pleadingly, in whispers. This is because they contain the seeds of hope, or at least dreams. Because they are timid and submissive. Or because they are sometimes followed by disappointment. “Promise” is just such a word. It arouses emotions. Intimate and charming. Containing gentleness and fear. A book is also a promise. Art is a promise. A film poster is another promise.
Guests:
Marta Masada – the book’s title is a promise
Iwo Zmyślony – the hollow promises of art
Jacek Hugo-Bader – the journey as a promise (of a new life)
Ada Prodeus – cinema and promises
Panel chaired by: Agnieszka Wolny-Hamkało


Jacek Hugo-Bader
fot. Tymoteusz Lekler

Jacek Hugo-Bader. Pisarz i reporter. Na stałe współpracuje z „Gazetą Wyborczą”. Ukończył studia pedagogiczne. Specjalizuje się w reportażach z Rosji i byłych republik sowieckich. Na rowerze przemierzył całą Azję Środkową, pustynię Gobi, Chiny, Tybet, a jezioro Bajkał przepłynął kajakiem. W zimie 2007 roku samotnie odbył podróż samochodową z Moskwy do Władywostoku, a trzy lata później autostopem podróżował przez Kołymę z Magadanu do Jakucka.
 
 
 
 


Marta Masada
for. archiwum prywatne

Marta Masada– filolożka polska i kulturoznawczyni, w lutym 2016 zadebiutuje jako prozaiczka powieścią opublikowaną przez wydawnictwo W.A.B. Przez lata związana z Warszawą, gdzie pracowała jako redaktorka, publicystka i krytyczka literacka (m.in. szefowa Działu Kultury tygodnika „Wprost” oraz kierowniczka Redakcji Publicystyki Kulturalnej i Teatru TVP 1). Współprowadząca program literacki w TVP1 oraz inicjatorka kilku audycji kulturalnych w TVP, potem niezależna producentka telewizyjna. Obecnie mieszka w Krakowie, właścicielka sieci popularnych lokali „Ambasada Śledzia” (której towarzysko-literackiemu życiu poświęciła swoje felietony w miesięczniku „Bluszcz”), współwłaścicielka klubo-galerii „Pasaż”, animatorka i promotorka kultury.


Adriana Prodeus
fot. archiwum prywatne

Adriana Prodeus – krytyczka filmowa i sztuki, autorka „Themersonowie. Szkice biograficzne”. Stypendystka Fulbrighta na Tisch NYU. Publikuje m.in. w „Kinie”, na portalach: „Krytyka Polityczna”, obieg.pl, stopklatka, kultura liberalna, dwutygodnik.com, w „Newsweeku”, „Ruchu Muzycznym” czy „Biurze”. Redaktorka magazynu kulturalnego „WOK. Wszystko o kulturze” w TVP2. Zastępca dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.
 
 


Agnieszka Wolny-Hamkało
fot. Krzysztof Zatycki

Agnieszka Wolny-Hamkało – autorka powieści „Zaćmienie” i książek poetyckich „Mocno poszukiwana”, „Lonty”, „Gospel”, „Ani mi się śni”, „Spamy miłosne”, „Nikon i Leica”, „Borderline”, „Występy gościnne”, a także szkiców poetyckich „Inicjał z offu”, dramatu „Dzień dobry, wszyscy umrzemy” oraz książek dla dzieci i antologii opowiadań. Felietonistka „Gazety Wyborczej” i „Przeglądu”. Mieszka we Wrocławiu. W styczniu w wydawnictwie Iskry ukaże się jej nowa powieść „41 utonięć”.
 
 


Iwo Zmyślony
fot. archiwum prywatne

Iwo Zmyślony – krytyk sztuki i metodolog, autor kilkunastu publikacji naukowych oraz kilkudziesięciu tekstów publicystycznych, esejów, wywiadów i recenzji. Studiował filozofię i historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i Katholieke Universiteit Leuven. Tytuł doktora uzyskał na podstawie pracy o pozawerbalnych wymiarach poznania i wiedzy (tacit knowledge). Współpracuje z „Dwutygodnikiem”, „Obiegiem” i „Kulturą Liberalną”. Wykładowca Uniwersytetu Otwartego UW i School of Form w Poznaniu.