prn.
13

Edmundo Paz-Soldán o 11.MFO


Edmundo Paz-Soldán

Wiem o bardzo niewielu festiwalach na świecie takich jak ten we Wrocławiu – poświęconych wyłącznie opowiadaniu. I ten festiwal powinien stanowić przykład dla innych: jest świetny. Autorzy mają dużo czasu, by przeczytać własne utwory, a czytelnik – by poznać doskonałą prozę z całego świata. W wieczór mojej prezentacji, czytali także autorka z Anglii, pisarz z Ukrainy i ja, z Boliwii. Sala, w której odbywały się wydarzenia, tworzyła bardzo intymną atmosferę, pokazując także, że organizatorzy dbają o każdy aspekt festiwalu. Wyjątkowe podziękowania należą się tłumaczom, którzy wykonują tak ważną pracę, udostępniając nasze teksty polskim czytelnikom.

I know of very few festivals around the world like the Wroclaw festival, devoted exclusively to the short story. This festival should be an example to follow: it is lots of fun. It gives writers more than enough time to read from their work, and it allows readers to learn about exciting writing from around the world: the night I read, there was, among others, a writer from England, another from Ukraine, and me, from Bolivia. The room where the event takes place creates a very intimate atmosphere, and shows the care the organizers give to every aspect of the festival. A special thanks to the translators, who do such a wonderful work bringing our work to Polish readers.