gr.
08

Pokonkursowo – Magdalena Niziołek-Kierecka


Magdalena Niziołek-Kierecka
odbiera nagrodę na 11. MFO

Znamy zwycięzców konkursu „Książka przyjazna dziecku” organizowanego przez Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. Jedną z laureatek została Magdalena Niziołek-Kierecka, zdobywczyni głównej nagrody w konkursie na najlepsze opowiadanie MFO 2014 oraz nominowana w roku 2015.
Jury w składzie: Maciej Obara – etnolog, dyrektor Muzeum Zabawek i Zabawy, dr hab. Marta Pawlina-Meducka – prof. UJK, literaturoznawca, dr hab. Zofia Ożóg-Winiarska – prof. UJK, literaturoznawca, Bożena Iwan – zastępca dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej, Jolanta Świstak – kierownik literacki Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach nagrodziło Magdę w kategorii „Książki niewydane lub wydane w nakładzie maks. 99 egz. i niewprowadzone do sieci dystrybucji” za „Historyjki świnki Kaloryjki”. Czekamy na wydanie drukowane!