cze
21

Jurorzy konkursu na przekład 2016


Agnieszka Pokojska

Agnieszka Pokojska – z wykształcenia anglistka, jako tłumaczka współpracuje z kwartalnikiem „Zeszyty Literackie” i wieloma polskimi wydawnictwami. Przekłada literaturę piękną, eseistykę i non-fiction. Ostatnio w jej przekładzie ukazały się Księżyce Jowisza Alice Munro, Czy zawsze będziesz mnie kochać? i inne opowiadania Joyce Carol Oates oraz Młode skóry niezwykle utalentowanego debiutanta, Irlandczyka Colina Barretta; w przygotowaniu do druku są wybrane i przetłumaczone przez nią opowiadania nieznanych jeszcze w Polsce autorów amerykańskich, Nathana Englandera i Lucii Berlin. Prowadzi również zajęcia z zakresu tłumaczenia w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest autorką tekstów naukowych i krytycznych dotyczących przekładu oraz – od niedawna – bloga „o przekładzie”. W ramach konkursu ocenia przekłady z języka angielskiego.


Julia Różewicz

Julia Różewicz (1982) – absolwentka bohemistyki we Wrocławiu i Pradze, tłumaczka książek wybitnych współczesnych autorów czeskich takich jak Jan Balabán, Emil Hakl, Petra Hůlová, Kateřina Tučková, Petra Soukupová, Petr Šabach, Roman Cílek, Iva Procházková czy Pavel Šrut. Od 2010 prowadzi wydawnictwo Afera specjalizujące się w najnowszej literaturze czeskiej, w ramach którego wprowadziła na rynek polski wielu znaczących autorów dotąd u nas nie publikowanych. Tłumaczy beletrystykę, literaturę dziecięcą, literaturę faktu, ekonomiczną oraz scenariusze filmowe. Laureatka nagrody Literatury na Świecie 2014 za przekład książki Petry Hůlovej „Plastikowe M3, czyli czeska pornografia”, jurorka czeskiej Nagrody Państwowej w dziedzinie literatury i kilku konkursów przekładowych. W ramach konkursu ocenia przekłady z języka czeskiego.


Ryszard Turczyn
Fot. Barbara Tarnas

Ryszard Turczyn (1953) – studiował na Uniwersytecie Warszawskim filologię germańską, a następnie lingwistykę w Instytucie Lingwistyki Stosowanej. Debiutował jako tłumacz na łamach tygodnika KULTURA w roku 1979 i od tego czasu nieprzerwanie uprawia zawód tłumacza zarówno dzieł czysto literackich (proza, poezja, dramat), jak i pochodzących z obszaru szeroko pojętej humanistyki (filozofia, psychologia, socjologia, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo etc.). W dorobku przekładowym Ryszarda Turczyna obejmującym sto kilkadziesiąt tytułów można znaleźć nazwiska takie jak Ilse Aichinger, Hermann Broch, Gottfried Benn, György Lukács, Jean Amery, Elfriede Jelinek czy Harry Mulisch, ale też Christiane F., Erich von Däniken, Herbert Rosendorfer, Ildiko von Kürthy czy Wladimir Kaminer. Ryszard Turczyn jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, laureatem m.in. Nagrody Pro Helvetia (1993), Nagrody Literatury na Świecie (wspólnie z A. Dąbrówka i E. Geller), Nagrody ZAiKS i Nagrody im. Karla Dedeciusa. W ramach konkursu ocenia przekłady z języka niemieckiego.