wrz
20

DYSKUSJA: Superwizje


Ignacy Czwartos
Historia przyszłości

Panel:
Superwizje czyli utopie, dystopie, retrowizje
8.10.2016, godz. 16:15, Muzeum Pana Tadeusza

Czy wizja przyszłości może być „niewinna”? Czy też, jako forma politycznej manipulacji, zawsze jest czyjaś – przez kogoś w jakimś celu reprodukowana – jak idea lub dyskurs? Jakie są najbardziej wpływowe wizje przyszłości? Czy sztuka ma wartość profetyczną? Wyprzedza teorię? Do czego są nam potrzebne retrowizje – skompromitowane wizje przyszłości? I dlaczego tak lubimy słuchać filozofów futuryzmu?

Prowadzenie: Agnieszka Wolny-Hamkało

Uczestnicy panelu:

Viola Krajewska – współzałożycielka Biennale WRO (1989), dyrektorka Centrum Sztuki WRO. Redaktorka publikacji z zakresu sztuki mediów. Redaktorka i producentka audycji telewizyjnych poświęconych problemom i wydarzeniom współczesnej sztuki i kultury. Ekspert w dziedzinie kultury społeczeństwa informacyjnego na konferencjach Rady Europy i EUNIC (2010).

Grzegorz Dziamski – profesor nauk humanistycznych, kierownik Zakładu Badań nad Kulturą Artystyczną w Instytucie Kulturoznawstwa w Poznaniu. Zajmuje się estetyką współczesną, postmodernizmem, awangardą Europy Środkowej, instytucjonalną analizą sztuki. Autor wielu książek, m.in. „Sztuka po końcu sztuki”, „Postmodernizm wobec kryzysu estetyki współczesnej”.

Ana Brzezińska – reżyserka i producentka, pasjonuje się nowymi mediami i piłką nożną, o czym informuje na Twitterze jako @leni_lennox. Pracuje nad filmem dokumentalnym o scenariuszach przyszłości dla gatunku ludzkiego pt. „The Future of Forever”. www.anabrzezinska.com

Discussion:
Supervisions – utopias, dystopias, retrovisions
8 October, Saturday, 4pm, Pan Tadeusz Museum, Rynek 6

Can any vision of the future be “innocent”? Or else is it, as a form of political manipulation, always someone else’s property – reproduced by a given person for a given purpose – like ideas or discourses? What are the most influential visions of the future? Does art have prophetic properties? Does it outpace theory? What use do we have for “retrovisions” – disgraced visions of the future? And why do we enjoy listening to philosophers of futurism so very much?
We will discuss all this and more on Saturday, the 8th of October, at 4pm.

Chaired by: Agnieszka Wolny-Hamkało

Panel includes:

Viola Krajewska – co-founder of the Biennale WRO (1989), director of the WRO Art Center. She edits publications on the topic of media arts. Editor and producer of TV programmes dedicated to problems and events within contemporary arts and culture. Expert in the field of information community culture at conferences of the European Council and EUNIC (2010).

Grzegorz Dziamski – humanities professor, director of the Department of Arts Culture Research based at the Institute of Cultural Studies in Poznan. He specialises in contemporary aesthetics, postmodernism, Central European avant-garde and institutional arts analysis. He has written numerous books, including Art at the End of art (Sztuka po końcu sztuki), Postmodernism and the Crisis of Contemporary Aesthetics (Postmodernizm wobec kryzysu estetyki współczesnej).

Ana Brzezińska – director and producer, she is interested in mew media and soccer, writing on the topics on Twitter as @leni_lennox. She is currently working on a documentary film about scripts relating to the future of the human species titled The Future of Forever. www.anabrzezinska.com