wrz
23

DYSKUSJA: Krótko i fantastycznie


Michał Cetnarowski
Fot. Darek Kula

Krótko i fantastycznie – o opowiadaniach z peryferii
Istnieje środowisko, dla którego krótka forma jest podstawowym środkiem wyrazu. Opowiadania są publikowane, czytane i nagradzane, co biorąc ogólną tendencję tzw. rynku książki, z jego niechęcią i podejrzliwością do wszystkiego co krótsze niż powieść, jest ewenementem. W roku, w którym fetujemy Stanisława Lema – ojca założyciela tego nurtu, najwyższy czas przyjrzeć się temu bliżej. W rekordowo krótkim czasie postaramy się odpowiedzieć na pytania: skąd ten fenomen, jacy są jego najwybitniejsi przedstawiciele i oczywiście jak rysuje się jego przyszłość, bo wszak refleksja futurologiczna to nasza specjalność.

Uczestnicy: Michał Cetnarowski i Wit Szostak
Prowadzenie: Szymon Kloska

Michał Cetnarowski – pisarz, redaktor, tłumacz i publicysta. Od 2013 r. szef działu prozy polskiej w magazynie „Nowa Fantastyka”. Współpracował m.in. z Jackiem Dukajem, Łukaszem Orbitowskim, Witem Szostakiem, Robertem M. Wegnerem. Autor zbioru opowiadań Labirynty oraz powieści o szkolnej strzelaninie I dusza moja. Współtworzył trzy antologie z polską fantastyką – Nowe idzie, Głos Lema i Science Fiction. W ramach Legend Polskich wraz z Łukaszem Orbitowskim napisał „Wywiad z Borutą”.

Wit Szostak – pisarz i eseista, z wykształcenia doktor filozofii. Opublikował osiem powieści i liczne opowiadania w antologiach. Powieść Dumanowski (2011) doczekała się adaptacji radiowej (reż. Jan Klata) i dwóch teatralnych (reż. Konrad Dworakowski oraz Sebastian Krysiak) na deskach Teatru Starego w Krakowie. Kolejna powieść – Fuga (2012) – była nominowana do Nagrody Literackiej Nike, a następna – Sto dni bez słońca (2014) – do Paszportów Polityki. W październiku 2015 ukazała się jego najnowsza książka, Wróżenie z wnętrzności. Mieszka w Krakowie, pisze w różnych miejscach.

Brief and fantastic – on stories from the sidelines
There is a community for whom short stories are the fundamental form of expression. Stories are published, read and awarded prizes, which is unusual, considering general trends in the book market show clear reluctance and mistrust of fiction shorter than novel length. In the year when we celebrate the life and work of Stanisław Lem, the founding father of this genre, it is time we took a closer look at the short story format. In record time, we will try to answer questions such as: where did this phenomenon come from, who are its premier exponents and, of course, how is it evolving, seeing as futurological deliberations are our specialty.

Participants: Michał Cetnarowski and Wit Szostak
Host: Szymon Kloska