wrz
12

Filmy: PAMIĘTNIK PRZETRWANIA


Fot. Tamasa Distribution i StudioCanal

Pamiętnik przetrwania (1981)
Film pod oryginalnym tytułem Memoirs of a Survivor jest adaptacją książki Doris Lessing, laureatki literackiego Nobla. Akcja rozgrywa się w nieokreślonej przyszłości, którą poprzedziła nuklearna katastrofa. Na ulicach toczą się wojny młodzieżowych band. Głównymi bohaterkami są dwie kobiety: dorosła D. i nastolatka Emily. D. odkrywa sposób, by przez ścianę we własnym mieszkaniu przechodzić do innego wymiaru, w którym tę samą przestrzeń zamieszkuje wiktoriańska rodzina. W tym samym czasie Emily coraz mocniej angażuje się w życie gangu.
Produkcja: Wielka Brytania, reż. David Gladwell, 115 min.

Projekcja: 9.10.2016 (niedziela), godz. 18:00, Muzeum Pana Tadeusza (Rynek 6). Wstęp wolny.

Memoirs of a Survivor (1981)
Based on the book under the same title by a Nobel Prize winner Doris Lessing. Set in a future, in a world after a nuclear blast. Gangs of teenagers are fighting in the streets. Two main characters are women – an adult D. (Julie Christie) and young Emily. D. discovers that through the wall in her apartment she can enter another dimension in which the same apartment belongs to a Victorian family. At the same time Emily plunges into the life of a gang.
Production: United Kingdom, dir. David Gladwell, 115 min.
WHERE: 9.10.2016 (Sunday), 6:00pm, Muzeum Pana Tadeusza, Rynek 6. Original + Polish subtitles. Free admission.