wrz
19

WYSTAWA: Historia przyszłości


Jagoda Charkiewicz "Balon parowy"

Historia przyszłości – wystawa

Historia przyszłości to wystawa prac artystycznych zainspirowanych nieistniejącym dziełem science-fiction Adama Mickiewicza pod tym samym tytułem. Istnieje kilka wersji Mickiewiczowskiej wizji nadchodzących czasów, jednak nic tu nie jest pewne. Część rękopisów zaginęła, inne zostały spalone ręką samego autora. Utwory znane są jedynie z fragmentów i relacji.
Jedna z wersji opisuje początek wieku XXI, kiedy po niebie krążą floty skrzydlatych balonów, miasta pędzą po kolejowych szynach, a za pomocą akustycznych przyrządów można, siedząc spokojnie przy kominku, słuchać dawanych w mieście koncertów. Wygoda, jaką zapewniają nowe wynalazki, rozleniwia męskiego ducha. Gdy cywilizacja europejska jest zagrożona, do walki stają kobiety i garstka młodzieży.
W innej wersji biedny student otrzymuje od wróżki gazetę z przyszłości zawierającą relację z uroczystości, w której on sam bierze udział i jako Weteran Wolności opowiada o bohaterskich czasach dziewiętnastowiecznych walk.
Wszystkie wersje pisanej Historii przyszłości łączą ironia, czarny humor ukryty pod maską suchego historiograficznego opisu i dające się wyczuć umiłowanie wolności, nie tylko politycznej, ale również tej, którą stracić można, uzależniając się nadmiernie od zdobyczy techniki.
Opis przyszłości, która z naszej perspektywy jest już historią, został przez zaproszonych artystów (m.in. Jagodę Charkiewicz, Pawła Jarodzkiego, Ignacego Czwartosa, Kamę Sokolnicką, Katarzynę Walentynowicz, Fabiena Lédé, Krzysztofa Gawrona i Patryka Mogilnickiego ) zinterpretowany i przełożony na język wizualny… przez co wszystko stało się jeszcze bardziej mgliste i zagadkowe.

Na wystawie będzie można również obejrzeć film Egzul w reżyserii Piotra Bartosa i Agaty Bartos. TUTAJ więcej o filmie.

artyści: Natalia Bażowska, Jagoda Charkiewicz, Ignacy Czwartos, Fontarte, Krzysztof Gawronkiewicz, Karolina Jaklewicz, Paweł Jarodzki, Agnieszka Jarząb, Fabien Lédé, Patryk Mogilnicki, Tomek Płonka, Łukasz Rusznica, Małgorzata Salamon, Kama Sokolnicka, Anna COXIE Szejdewik, Antek Wajda, Katarzyna Walentynowicz, Jakub Woliński

Historia przyszłości, wystawa w ramach Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania. Muzeum Pana Tadeusza, Rynek 6, Wrocław
Czynna od 6 października do 30 listopada 2016, od wtorku do niedzieli w godz. 10:00-18:00. Wstęp wolny

The History of the Future – exhibition

The History of the Future is a visual arts exhibition inspired by a long-lost science-fiction text, of the same title, written by Adam Mickiewicz. There appear to have been a few versions of this narrative of impending futures, though none of the details can be confirmed for certain. Some of the manuscripts were lost, others destroyed by the author himself. All we know today is what survives of a few fragments and from stories told by others.
One of Mickiewicz’s sci-fi texts reputedly described the beginning of the 21st century – skies filled with squadrons of winged balloons, cities racing along on rails, acoustic tools allowing concerts being played in far-off towns to be listened to in country homes. However, the comforts provided by new inventions end up turning men lazy. When European civilisation is threatened, it is women and a handful of young people who stand and fight in its defence.
In another version, a poor student is given a newspaper from the future by a fortune teller, in which he finds a report covering an event celebrating heroic deeds performed during 19th century battles, deeds he himself took part in as a Veteran of Freedom.
All the different versions of The History of the Future share a sense of irony and dark humour, concealed beneath a historiographic, descriptive style, expressing the author’s love for the idea of freedoms found not only in politics, but sometimes lost through excessive dependency on technological progress.
Mickiewicz’s descriptions of a future which, from our current perspective, has already passed have been interpreted and translated into visual languages by artists invited to take part in the project: Jagoda Charkiewicz, Paweł Jarodzki, Ignacy Czwartos, Katarzyna Walentynowicz, Fabien Lédé, Krzysztof Gawron, Patryk Mogilnicki and others… thanks to their efforts, everything becomes even more hazy and mysterious.

During the exhibition we will also screen Egzul, directed by Piotr and Agata Bartos. HERE you can read more about the film.

artists: Natalia Bażowska, Jagoda Charkiewicz, Ignacy Czwartos, Fontarte, Krzysztof Gawronkiewicz, Karolina Jaklewicz, Paweł Jarodzki, Agnieszka Jarząb, Fabien Lédé, Patryk Mogilnicki, Tomek Płonka, Łukasz Rusznica, Małgorzata Salamon, Kama Sokolnicka, Anna COXIE Szejdewik, Antek Wajda, Katarzyna Walentynowicz, Jakub Woliński

The History of the Future is organised as part of the International Short Story Festival, Pan Tadeusz Museum, Rynek 6, Wrocław

The exhibition is open from the 6th of October to the 30th of November 2016, Tuesday-Sunday between 10am-6pm. Free entry