lis
05

Anna Weidenholzer o MFO

Międzynarodowy Festiwal Opowiadania był dla mnie wspaniałym doświadczeniem. Doskonale zorganizowany, ogromna gościnność, licznie zgromadzona publiczność na prezentacjach, wyjątkowa atmosfera – nigdy przedtem nie czytałam, siedząc na torcie. Festiwal łączy nie tylko opowiadania i języki, ale również ludzi. Uczestniczyć w nim było dla mnie zaszczytem. Dziękuję bardzo!

The International Short Story Festival in Wroclaw was a wonderful experience for me. Perfectly organized, great hospitality, well attended readings, unique atmosphere – I’ve never read on top of a cake before. The festival brings together not only short stories and languages but also people. It was a huge honor to take part in it. Dziekuje bardzo!