prn.
16

Daniel Wisser o Opowiadaniach


Daniel Wisser na Opowiadaniach
Fot. Błażej Wiśniowski

W sobotę 7 października 2017 uczestniczyłem w trzynastej edycji Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania, recytując fragment mojej najnowszej książki Löwen in der Einöde / Lwy na pustkowiu (2017). Reakcja dwojga krytyków komentujących prezentowane teksty była bardzo pozytywna. Muszę dodać, że festiwal – nie tylko doskonały, ale też wyjątkowy – okazał się zaskakujący. Sala była wypełniona do ostatniego miejsca – chyba około 150-170 osób. Niezwykłe w Opowiadaniach jest to, że autorzy z całego świata recytują i czytają w ojczystych językach.
(…) Mam nadzieję, że w przyszłym roku festiwal zostanie zorganizowany ponownie i jeden lub więcej autorów z Austrii weźmie w nim udział. Tak naprawdę mam też nadzieję, że któregoś dnia wezmę w nim udział również ja, ponownie, z tekstem napisanym specjalnie dla festiwalu i wykonanym przeze mnie po polsku.

On Saturday, 7th of October 2017, I participated in the 13th International Short Story Festival (Opowiadania), reciting from my recent book Löwen in der Einöde / Lions on the Plain (2017). The reaction of the two critics commenting the recited texts was very positive. I have to add that I was overwhelmed by the festival, which is not only very special, but unique. The hall was filled to the last seat with what I guessed some 150 to 170 people. The special thing about Opowiadania is, that authors from all over the world read or recite in their mother tongue.
(…) I hope that the festival will be held again next year and one or more Austrian authors will take part in in. In fact, I hope that one day, I myself will take part in it once again, with a text specifically written for the festival and performed by myself in Polish.

Daniel Wisser