prn.
28

Krisztina Tóth o Opowiadaniach


Krisztina Tóth
Fot. Błażej Wiśniowski

To wielka przyjemność, że festiwal koncentruje się na opowiadaniu, ponieważ europejskie wydawnictwa są obecnie przekonane, że czytelników interesują wyłącznie powieści. We współczesnej Europie Środkowej opowiadanie od zawsze odgrywało ważną rolę i wciąż jest istotnym gatunkiem literackim. Dzieje się tak również dlatego, że jest zwięzłe i przyjmuje wiele rozmaitych tonacji. Bardzo podobało mi się oryginalne i inteligentne skonstruowanie sceny oraz dekoracji, która miała symboliczne znaczenie. Jestem głęboko przekonana, że literatura i jej przekład potrafią kruszyć nie tylko symboliczne, ale i prawdziwe mury.
Krisztina Tóth

It was a great pleasure that the festival focused on short story because nowadays the European publishing houses are convinced that readers are only interested in novels. In modern Central European literature short story traditionally plays an important role and it keeps being an important literary genre. It is also because of its conciseness and great variety of tonalities. I really loved the creative and witty structure of the stage and its decoration which had a symbolic meaning. I am deeply convinced that literature and translation are able to break not only symbolic fences but also real ones.