prn.
20

Rob Doyle o MFO


Rob Doyle
Fot. Rafał Komorowski


Irlandzki prozaik Rob Doyle:

Wrocławski Międzynarodowy Festiwal Opowiadania okazał się profesjonalnie zorganizowany i udział w nim był niezmiernie satysfakcjonujący. Mogłem zaprezentować swoją twórczość po angielsku, z polskim przekładem, zainteresowanej publiczności, a jednocześnie poznać i posłuchać prozy innych pisarzy. Wydarzenia miały innowacyjną formę – moja prezentacja odbyła się w kinie, a występ i polskie tłumaczenie były na żywo wyświetlane na ekranie. Co więcej, dzięki festiwalowi mogłem po raz pierwszy odwiedzić Polskę i Wrocław. Czas spędziłem, zwiedzając miasto, rozmawiając z moimi festiwalowymi przewodnikami i kupując polską literaturę we wrocławskich księgarniach. To była stymulująca i kulturalnie wzbogacająca wizyta.

I found the Wroclaw International Short Story Festival to be expertly organised and highly satisfying to take part in. It allowed me to present my work in English, and in Polish translation, to a curious audience, while meeting and engaging with the work of other authors. The events were innovatively presented – my reading took place in a cinema, the performance and Polish translation relayed live on the screen. Moreover, the festival provided me with a delightful first-time experience of visiting Poland and the city of Wroclaw. I spent time exploring the city, talking with the guides assigned to me by the festival, and buying a selection of Polish literature from Wroclaw’s book shops. The entire visit was stimulating and culturally enriching for me.