maj
28

Jurorki konkursu na przekład

Agnieszka Erdoğan
Turkolożka, doktorantka Wydziału Orientalistycznego UW (kierunek: literaturoznawstwo, specjalność: turkologia), magister wychowania fizycznego (kierunek turystyka i rekreacja). Tłumaczka literatury tureckiej, tłumaczka audiowizualna oraz lektorka języka tureckiego. Od wielu lat współpracuje z Instytutem Yunus Emre – Centrum Kultury Tureckiej. Członkini Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.
 
 
Alicja Jankowiak
Tłumaczka języka angielskiego, hiszpańskiego i baskijskiego. Pasjonatka Kraju Basków i wielokrotna stypendystka Fundacji Aurten Bai. Na co dzień kierownik redakcji w wydawnictwie językowym SuperMemo World. Prywatnie entuzjastka podróży, zwłaszcza dalekich, i nauki języków obcych z wykorzystaniem najnowszych technologii.
 
 
Agnieszka Lubomira Piotrowska
Tłumaczka literatury rosyjskiej, znawczyni teatru i kultury rosyjskiej, kuratorka projektów teatralnych w Polsce i Rosji. Tłumaczyła m.in. powieści Władimira Sorokina, Wiktora Jerofiejewa, dramaturgię klasyczną (Antona Czechowa, Nikołaja Gogola, Michaiła Sałtykowa-Szczedrina, Aleksandra Puszkina) i współczesną (Iwana Wyrypajewa, Nikołaja Koladę, Jewgienija Griszkowca, Wasilija Sigariewa, braci Presniakow, Pawła Priażko i in.). Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Likhachev Foundation. Laureatka Nagrody Stowarzyszenia Autorów ZAIKS „za wybitne osiągnięcia w dziedzinie przekładu literatury rosyjskiej na język polski”. Członkini Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.

Justyna Najbar-Miller
Absolwentka warszawskiej koreanistyki, tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa uzyskała w 2011 roku. W latach 2003–2004 doskonaliła znajomość języka koreańskiego na Uniwersytecie Yonsei (stypendium Korea Foundation), a w latach 2005–2008 studiowała literaturę koreańską na Uniwersytecie Kyung Hee (stypendium Ministerstwa Edukacji Republiki Korei). Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Japonistyki i Koreanistyki na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Do jej zainteresowań badawczych należą religie Korei, koreańska proza oraz przekład literacki. Przełożyła m.in. „Dzień z życia pisarza Kubo” Pak T’ae-wona ( Kwiaty Orientu 2008) i „Wegetariankę” Han Kang (Kwiaty Orientu 2014).