lp.
29

Dora Kaprálová – Czeszka z Berlina

Dora Kaprálová – pisarka, krytyczka, twórczyni dokumentów radiowych i filmowych. Studiowała dramaturgię i scenopisarstwo na wydziale teatralnym JAMU w Brnie. Zadebiutowała sztuką „Výšiny” (2002), w 2014 wydała powieść „Zimowa księga miłości”. Od 2007 roku mieszka w Berlinie. W 2016 ukazała się jej kolejna powieść „Notes berliński”. W tym samym roku Kaprálová zdobyła dwie czesko-niemieckie nagrody dziennikarskie, za reportaż i esej radiowy. Współpracuje z Wydziałem Studiów Zachodniosłowiańskich Uniwersytetu Humboldta. Rok temu otrzymała stypendium na berlińskim Freie Universitat i ponownie była nominowana do czesko-niemieckiej nagrody dziennikarskiej Rixdorf. Jej książki i teksty tłumaczono m.in. na angielski, niemiecki, węgierski, chorwacki i ukraiński. Na MFO przeczyta premierowo opowiadanie z nowej książki „Ostrovy” (2019) w przekładzie Anny Wanik.

Dora Kaprálová – writer, literary critic, radio and film documentary filmmaker. She studied dramaturgy and screenwriting at the JAMU Theater Faculty in Brno. She made her book debut with the play “Výšiny” (2002), a prosaic novel “The Winter Book of Love” (2014). She has lived in Berlin since 2007. In 2016 she published the novel “Berliner Notebook”. In the same year she won two Czech-German journalistic awards, for reportage and for a radio essay. She cooperates with the Department of West Slavic Studies at Humboldt University. Last year she was awarded a scholarship to the Freie Universitat Berlin, and was nominated again for the Czech-German journalist prize for Rixdorf. Her books and texts are translated into English, German, Hungarian, Croatian or Ukrainian. Translated festival story is from the newly published book “Ostrovy” (2019).