sie
01

Matěj Hořava („Palinka. Prozy z Banatu”)

Matěj Hořava (ur. 1980) jest czeskim pisarzem. Od pięciu lat mieszka w Tbilisi w Gruzji. Publikuje poezję i opowiadania w czasopismach “Tvar”, “Weles”, “Host” i “Respekt”. Jego pierwsza książka „Palinka. Prozy z Banatu” (wydanie polskie w przekładzie Anny Radwan-Żbikowskiej, Książkowe Klimaty 2017) to w dużej mierze autobiograficzna opowieść oparta na doświadczeniach autora z życia wśród czeskiej mniejszości w regionie Banat na południu Rumunii, społeczności zamieszkującej sześć wiosek wzdłuż Dunaju, które wciąż istnieją pozbawione wygód nowoczesnego świata. Książkę przełożono na bułgarski, polski, macedoński i węgierski, otrzymała też najbardziej prestiżową czeską nagrody literackie Magnesia Litera (dla odkrycia roku) oraz Česká kniha (obie w 2015).

Matěj Hořava (b. 1980) is a Czech writer. For the past five years he has lived in the capital of Georgia, Tbilisi. He has published poetry and short fiction in the magazines “Tvar”, “Weles”, “Host”, and “Respekt”. His first book, “Pálenka. Prózy z Banátu” (“Distilled Spirits. Stories from the Banat”, 2014) is a largely autobiographical work that draws on Hořava’s experience of living with the Czech minority in the Banat region in the south of Romania, a community that inhabits six villages along the River Danube and whose lives have in many ways been untouched by the modern world. The book has been translated into Bulgarian, Polish, Macedonian and Hungarian and received the most prestigious Czech literary prize, Magnesia Litera, in the Newcomer of the Year category (2015), as well as the Czech Book Prize (2015).