sie
20

Piotr Paziński we Wrocławiu

Piotr Paziński – pisarz, filozof, tłumacz, naczelny redaktor „Midrasza”, badacz związany z Uniwersytetem Muri im. Franza Kafki. Przez kilka lat zajmował się „Ulissesem” Jamesa Joyce’a (książka „Labirynt i drzewo”, 2005, oraz przewodnik „Dublin z Ulissesem”, 2008), następnie ogłosił dwa tomy własnej prozy: „Pensjonat” (2009) i „Ptasie ulice” (2013) i zbiór esejów pt. „Rzeczywistość poprzecierana” (2015). Pisze, tłumaczy, zajmuje się filozofią judaizmu i tematem żydowskim w literaturze. Bywa także wykładowcą, fotografem oraz redaktorem i składaczem książek własnych i cudzych. Obecnie pracuje nad książką o lalkach i gabinetach figur woskowych.

Piotr Paziński – writer, philosopher, translator, editor-in-chief of “Midrasz” monthly. He studied philosophy at the University of Warsaw. In 2005, he received a doctorate in the field of literature studies for James Joyce’s monograph on “Ulysses”, “Labyrinth and Tree”. He is the author of the personal guide “Dublin with Ulysses” (2008). He became famous as the creator of the famous “Pension”. The book was nominated for the Nike Literary Award, and the author received the Polityka’s Passport for it (2009). In 2015, he published a collection of essays on the borderline between literature studies and philosophy entitled “Reality Behinded”.