sp.
26

Po raz pierwszy na Opowiadaniach: Tadeusz Pióro


Tadeusz Pióro

Tadeusz Pióro – poeta, tłumacz, historyk literatury, od czasu do czasu pisze krótkie teksty prozatorskie. Regularnie pisze felietony o tematyce winno-kulinarnej, ostatnio dla kwartalnika „Ferment”. Jest autorem ośmiu książek poetyckich, monografii „Fun Time, End Time: Reading Frank O’Hara” oraz „Szkiców o sztuce przekładu i sztuce czytania”. Wykłada literaturę amerykańską na Uniwersytecie Warszawskim.

Tadeusz Pióro is a poet, translator and literary historian, from time to time he also writes short prose texts. Regular contributor to magazines, most recently for the Ferment quarterly, with columns on wine and cuisine. He is the author of eight poetry books, „Fun Time, End Time: Reading Frank O’Hara” monography and the book “Szkice o sztuce przekładu i sztuce czytania” (Sketches on the art of translation and art of reading). Lecturer of American literature at the University of Warsaw.