Dolnośląski Festiwal Opowiadania ’17

MIASTA I DATY

2.10.2017 Oleśnica

3.10.2017 Kłodzko

3.10.2017 Wałbrzych

4.10.2017 Świdnica

5.10.2017 Lubań

6-8.10.2017 Wrocław

PEŁNY PROGRAM

GOŚCIE

DFO: autorzy z krajów wyszehradzkich / Visegrad authors

KONKURS NA OPOWIADANIE 2017

WSPÓŁPRACA / PATRONATY MEDIALNE

WYDAWNICTWA PARTNERSKIE

Dolnośląski Festiwal Opowiadania dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2017.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szkolenia dla księgarzy z cyklu Jak sprzedawać ambitną książkę dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.