zespół

Międzynarodowy Festiwal Opowiadania

Dyrektor Festiwalu
Marcin Hamkało
marcin@hamkalo.com

Koordynator
Dobromiła Jankowska
milka@opowiadanie.org

Scenografia: Agnieszka Jarząb, Maja Wolińska. Program filmowy: Adriana Prodeus. Współpraca redakcyjna: Agnieszka Wolny-Hamkało, Marta Mizuro. Zdjęcie główne 2011: Honorata Jakubowska. Zdjęcie główne 2009: Jan Kiełczewski. Zdjęcie główne /2007, 2008/: Filip Itoito. Na zdjęciach: 2007 – Agata Prusisz, 2008 – Bodo Kox, 2009 – Marcelina, 2010 – Anna Ławrynowicz. Zdjęcia dokumentacyjne: Błażej Wiśniowski, Jan Kiełczewski. Projekty graficzne: Artur Szygulski, Agnieszka Jarząb, Szymon Krawiec. Skład i przygotowanie do druku: Szymon Krawiec. Trailery: TAK, Imagine. Konsultacja i promocja projektu V4: Anna Wanik. Kontakt z mediami: Dobromiła Jankowska milka@opowiadanie.org)