Paweł Rogowski

Paweł Rogowski – producent i koordynator wydarzeń artystycznych i kulturalnych realizowanych dla firm, organizacji pozarządowych i instytucji kultury; absolwent studiów magisterskich na UWr (politologia, specjalizacja marketing polityczny) oraz studiów podyplomowych na UE (zarządzanie kadrami). Od czterech lat zajmuje się produkcją wykonawczą wydarzeń w trakcie Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania we Wrocławiu. Odpowiadał również za produkcję Przeglądu Sztuki Survival (2012, 2013, 2014), administrację w anglojęzycznym radiu internetowym RadioWroclove.com (2009-2010); produkcję wystawy „Aktywna poezja. Szkic do przemian sztuki w przestrzeni publicznej w Polsce”, Londyn, Shoreditch Town Hall oraz wystawy „Dispossession” (Wydarzenie Towarzyszące 56. Biennale w Wenecji, wystawa organizowana przez Wrocław ESK 2016).

Paweł Rogowski is a producer and coordinator of artistic and cultural events for various companies, non-governmental organizations and institutions of culture; a graduate of the MA programme at the Wroclaw University (political science, political marketing specialization) and of the post-graduate programme at the Wrocław University of Economics (human resources management). He’s been the executive producer of the International Short Story Festival since 2011. He was responsible for the production of Survival Art Review (2012, 2013, 2014), he also administered the first English-speaking station in Poland RadioWroclove.com (2009-2010). Paweł was a producer of two international exhibitions – „Active Poetry. Introduction to Polish Art in Public Space” (London, Shoreditch Town Hall) and „Dispossession” (a Collateral Event of 56th Venice Biennale organized by the Wroclaw Capital of Culture 2016 Office).