Reykjavík UNESCO City of Literature

Reykjavík-Miasto Literatury UNESCO działa w ramach Wydziału Kultury i Turystyki Reykjavíku. Zostało założone w sierpniu 2011 roku, kiedy stolica Islandii otrzymała tytuł Miasta Literatury UNESCO – tytuł ten jest stały. Biuro działa więc od 3 lat. Cała instytucja jest członkiem sieci UNESCO Creative Cities Network. W skład zarządu wchodzą reprezentanci Stowarzyszenia Pisarzy Islandzkich, Stowarzyszenia Wydawców Islandzkich, Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Islandzkiego, miejskiego Wydziału Edukacji, Islandzkiego Centrum Literatury i Stowarzyszenia Pisarzy NonFiction. Prezesem zarządu jest islandzki autor – Sjón. Instytucja organizuje wydarzenia literackie i prowadzi program dla osób w różnym wieku, a także projekty w dziedzinie literatury – samodzielne lub we współpracy w innymi instytucjami. Przykłady realizowanych projektów to: tworzenie mapy i literackiej historii Reykjaviku,
goszczenie zagranicznych pisarzy w ramach niemiecko-islandzkiego programu rezydencyjnego, organizowanie międzynarodowych warsztatów translatorskich, udział w organizacji wydarzeń literackich z zagranicznymi pisarzami w Reykjaviku, tworzenie i realizacja spacerów literackich i multimedialnych, udział we wszystkich najważniejszych festiwalach w stolicy Islandii i inne.
Miasto Literatury przewodniczy corocznemu, trwającemu miesiąc festiwalowi Reykjavik Reads – to impreza składająca się z licznych wydarzeń organizowanych w całym mieście, przeprowadzona po raz pierwszy w 2012 roku. Druga edycja odbyła się w październiku 2013. W czerwcu 2013 instytucja zorganizowała na Uniwersytecie Islandzkim międzynarodowe sympozjum – we współpracy z uczelnią, Vigdís Finnbogadóttir Institute of Foreign Languages (Instytut Języków Obcych) oraz innymi partnerami.

Więcej informacji/More info: http://bokmenntaborgin.is/

Reykjavík UNESCO City of Literature is an office within the Reykjavík Department of Culture and Tourism. It was founded in August 2011, when Reykjavík was designated as a UNESCO City of Literature, which is a permanent title, and has thus been up and running for almost 3 years. Reykjavík UNESCO City of Literature is part of the UNESCO Creative Cities Network. The Reykjavík City of Literature office is run and fully funded by the City of Reykjavik. Its board consists of representatives from the Writers Union of Iceland, the Icelandic Publishers‘ Association, the University of Iceland‘s School of Humanities, Reykjavik‘s Department of Education, the Icelandic Literature Center and the Association of NonFiction Writers in Iceland. Head of board is the writer Sjón.
The City of Literature office organizes literary events and programs for people of all ages and hosts projects in the field of literature, either on its own or in cooperation with others. Examples of projects the Reykjavik UNESCO City of Literature has undertaken are: the mapping and marking of Reykjavik‘s literary history, hosting foreign writers in a German-Icelandic residency program, organizing an international translation workshop, taking part in organizing literary events with international writers in Reykjavík, writing and producing literary walking tours and electronic walks, taking part in all major cultural city festivals in Reykjavík and many more. The City of Literature heads the annual month long Reykjavik Reads Festival, a festival with numerous events throughout the city that was held for the first time in 2012. The second one was held in October 2013. In June 2013, the Reykjavik City of Literature organized an international symposium at the University of Iceland together with the University, the Vigdís Finnbogadóttir Institute of Foreign Languages and others, and currently the city of Literature is organizing the International PEN Congress that will take place in Reykjavík in September 2013, together with PEN Iceland and PEN International.