Marek Bieńczyk

Marek Bieńczyk (ur. 1956) – prozaik, eseista, tłumacz z języka francuskiego m.in. książek Milana Kundery, Rolanda Barthesa i Emila Ciorana. Absolwent romanistyki UW, współpracownik francuskiego kwartalnika „L’atelier du roman” i „Tygodnika Powszechnego”. Opublikował powieści „Terminal” (1994) i wielokrotnie nagradzane „Tworki” (1999), a także zbiory esejów, m.in. „Melancholia. O tych co nigdy nie odnajdą straty” (1998), „Oczy Dürera. O melancholii romantycznej” (2002), „Przezroczystość” (2007) i nagrodzoną NIKE „Książkę twarzy” (2011). Bieńczyk jest także autorem książek dla dzieci, m.in. „Księcia w cukierni”. Jego utwory tłumaczono na angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i bułgarski.

Marek Bieńczyk (b. 1956) – author of fiction and essays, historian of literature, translator from French (books by Milan Kundera, Roland Barthes, Emil Cioran et al.). Graduate of the Institute for French Studies, University of Warsaw; contributor to the French quarterly “L’atelier du roman” and Polish weekly “Tygodnik Powszechny”. Author of two novels: “Terminal” (1994) and award-winning “Tworki” (1999), he also published collections of essays: “Melancholy – on Those Who Never Recover What They’ve Lost” (1998), “Dürer’s Eyes – On Romantic Melancholy” (2002), “Transparency” (2007, English edition 2012, Dalkey Archive Press). For “Face Book” (2011) Bieńczyk received the NIKE award. He also publishes children books, including “Prince in the Pastry-shop”. His works have been translated into English, French, Spanish, German, Russian and Bulgarian.