Mikkel Bugge

Mikkel Bugge Copyright Lars Myhren

Mikkel Bugge (ur. 1978) pochodzi z Vesterålen na północy Norwegii, ale mieszka w Oslo. Zadebiutował zbiorem opowiadań „Yttersider”(2007). Chwalony przez krytykę za szybkie tempo prowadzenia narracji, inteligentne i pomysłowe opowiadania. Powieść Buggego „Gå under jorda” („Schodząc pod ziemię”, 2010) została entuzjastycznie przyjęta, podobnie jak najnowsza – „Tauet” („Lina”, 2014). W recenzjach podkreśla się energię i „dziwaczność” prozy, chęć autora do eksperymentowania i zaskakiwania czytelnika.

„Dobra robota… pierwsza literacka radość tego roku… W swojej trzeciej książce Mikkel Bugge może być porównywany do Hansa Herbjørnsruda i Kjella Askildsena… Nawet w bardzo intelektualnym „The Last Story”, gdzie rolę drugoplanową gra literackie czasopismo „Vinduet”, Bugge prezentuje swoją inteligentną oryginalność. Również tu dziedzictwo Askildsena ujawnia się najdobitniej. Literacki rok 2014 zaczął się naprawdę doskonale”. (Heming Gujord, „Bergens Tidende”)

Mikkel Bugge (b. 1978) is from Vesterålen in the north of Norway, but lives in Oslo. Writer renowned for smart, fast-paced and endlessly inventive storytelling. His novel “Gå under jorda” (“Going Underground”, 2010) earned rave opinions, as well as the most recent book, “Tauet” (“The Rope”, 2014, short stories), which have received numerous enthusiastic reviews, many of them emphasizing Bugge’s energy, bizarreness, and will to experiment and surprise.

“Solid…the first literary highlight of the year… In his third book Mikkel Bugge (born 1978) can be said to bear comparison to Herbjørnsrud as well as Askildsen… Even in the highly intellectual “The Last Story”, where the literary journal “Vinduet” plays a supporting role, Bugge displays his shrewd originality. This is also where Askildsen’s legacy shows itself the most clearly. The literary year 2014 has truly made a great start.” (Heming Gujord, “Bergens Tidende”)