Uczestnicy – Participants

Projekt „Transgresje: międzynarodowa wymiana narracji” realizowany jest przez
Towarzystwo Aktywnej Komunikacji (Polska)
we współpracy z:
Literaturhaus Liechtenstein (Liechtenstein)
Norsk Litteraturfestival (Norwegia)
Reykjavík – Miasto Literatury UNESCO (Islandia)

Transgressions: international narratives exchange” project is being produced by
TAK association (Poland)
in cooperation with:
Literaturhaus Liechtenstein (Liechtenstein)
Norsk Litteraturfestival (Norway)
Reykjavík UNESCO City of Literature (Iceland)

Projekt realizowany jest w ramach programu “Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

Supported by: www.eeagrants.org